logo

Volby do představenstva klubu Silicon Hill

Aktuality

02.03.2024
Závěrečné výsledky voleb můžete najít v tabulce níže.
Volební komise zveřejňuje závěrečnou zprávu.
16.02.2024
Volební komise zveřejnila podrobnosti k urnovému hlasování
Usnesení Volební komise ze dne 15.02.2024.
09.02.2023
Ode dneška do 23.59 18.2.2024 je možné elektronicky hlasovat
ve volební aplikaci.
31.01.2024
Volební komise vydala usnesení o přijetí kandidátů pro volby do Představenstva klubu Silicon Hill.
Usnesení Volební komise ze dne 31.01.2024
20.01.2024
Ode dneška 20.01.2024 do 29.01.2024 (23:59) je možné se přihlásit jako kandidát na Zástupce bloku 11.
15.01.2024
Byly vyhlášeny doplňovací volby do představenstva klubu Silicon Hill na pozici Zástupce bloku 11 více viz Vyhlášení předsedou klubu Silicon Hill

Konečnéné výsledky voleb

Kandidát UID Pozice Výsledek
Martin Skalický 34238 Zástupce bloku 11 Zvolen

Obsazované pozice

Doplňovací volby

  • Zástupce bloku 11: mandát od 3. 3. 2024 do 31. 12. 2025

Harmonogram voleb

15.01.2024 – 19.01.2024 Vyhlášení voleb
20.01.2024 – 29.01.2024 Přihlašování kandidátů
30.01.2024 – 08.02.2024 Volební kampaň
09.02.2024 – 18.02.2024 Elektronické hlasování
19.02.2024 – 21.02.2024 Urnové hlasování
22.02.2024 – 02.03.2024 Vyhlášení výsledků
22.02.2024 Vyhlášení předběžných výsledků
24.02.2024 Uzávěrka podávání stížností
02.03.2024 Vyhlášení konečných výsledků

Přihlášení kandidáti

Kandidáti jsou seřazeni podle času přihlášení.

Přeškrtnutí kandidáti byli vyřazeni.

Jméno UID Pozice Plakát
Martin Skalický 34238 Zástupce bloku 11

Základní informace

Co je to představenstvo?

Představenstvo klubu Silicon Hill má nejvýše 15 členů:

10 zástupců bloků


Voleni všemi obyvateli daného bloku, členové klubu mohou využít elektronické verze hlasování.
Řeší kromě celoklubových záležitostí také problémy bloku. Jedná se o udržení chodu služeb (síť, zájmové místnosti) a také o zajištění důstojné prezentace názorů ubytovaných/zastupovaných studentů (nespokojenost s úklidem, potížisté, rozvoj bloku). Předpokládá se úzká spolupráce s hospodářkou bloku a s technicko-síťovým manažerem.
4 celokluboví zástupci


Voleni pouze členy klubu v elektronickém hlasování.
Nemají blokovou příslušnost, nejsou tedy zatíženi starostmi o konkrétní blok a mohou se plně věnovat dalšímu rozvoji studentských aktivit na kolejích.
Předseda


Volen představenstvem klubu.
Zastupuje klub navenek, každopádně neměl by být jedinou akční složkou.

Chceš kandidovat?

Přihlášení


Kandidovat do představenstva klubu může pouze člen SH, který není zároveň členem volební komise. Kandidovat lze současně pouze na jednu pozici.
Přihlašuje se elektronicky na e-mail volební komise volby@sh.cvut.cz z klubové e-mailové adresy. Tou se rozumí adresa v doméně siliconhill.cz nebo sh.cvut.cz.
Platná přihláška kandidáta musí obsahovat:
  • Číslo člena klubu (UID)
  • Jméno a příjmení
  • Pozici, na kterou kandiduje
  • Naskenovaný nebo vyfocený podepsaný souhlas s kandidaturou (např. DOCX, PDF)
Informační plakát


Každý kandidát má možnost zaslat informační plakát, který bude vystaven na těchto stránkách. Zveřejněn bude pouze plakát, nikoli video či audio.
Doporučovaný a preferovaný je formát PDF a doporučenými prvky plakátu jsou – formát A4, osobní údaje, fotografie, kontaktní e-mail, důvod kandidatury, volební program, osobní zásluhy v klubu Silicon Hill apod.
Informační plakát by neměl napadat či osočovat jiné osoby.
V případě, že informační plakát nebude vyhovovat popsaným požadavkům, volební komise ho nemusí přijmout a vrátí ho kandidátovi k opravení.

Důležité dokumenty

› Stanovy klubu Silicon Hill (účinné od 1. 1. 2017)
› Volební řád klubu Silicon Hill (účinný od 3. 11. 2020)
› Usnesení volební komise
› Závěrečné zprávy

Volební komise

Volební komise je stálým orgánem klubu Silicon Hill. Je vytvořena v souladu se Stanovami klubu Silicon Hill a Volebním řádem. Řídí a organizačně zabezpečuje volby, dohlíží na průběh voleb a zpracovává výsledky po skončení hlasování.

Členové komise

Jiří (Hany) Hanuš, Michal (Kochy) Kochman, Filip Smolek, Barbora Svobodová, Tomáš Taraba (předseda)

Kontakt

E-mail: volby@sh.cvut.cz