logo

Volby do představenstva klubu Silicon Hill

Aktuality

18.05.2022
Závěrečné výsledky voleb můžete najít v tabulce níže.
Volební komise zveřejňuje závěrečnou zprávu z volby Zástupce bloku 8.
12.05.2022
Dle předběžných výsledků voleb byl zvolen Dávid Růžinský zástupcem bloku 8.
05.05.2022
Volební komise zveřejnila podrobnosti k urnovému hlasování.
05.05.2022
Ode dneška do půnoci 7.5. je možné elektronicky hlasovat ve volební aplikaci. Volit mohou pouze ubytovaní na bloku č. 8.
04.05.2022
Volební komise přijala usnesení o přijetí kandidáta do voleb na Zástupce bloku č. 8. Usnesení Volební komise ze dne 4.5.2022
27.05.2022
Byly vyhlášeny nové doplňovací volby na pozici zástupce bloku 8. Podrobnosti najdete ve vyhlášení voleb.

Obsazované pozice

Doplňovací volby

  • Zástupce bloku 8: mandát od 19. 5. 2022 do 31. 12. 2022

Harmonogram voleb

27.4.2022 Vyhlášení voleb
30.4.2022 – 2.5.2022 Přihlašování kandidátů
3.5.2022 – 4.5.2022 Volební kampaň
5.5.2022 – 7.5..2022 Elektronické hlasování
8.5.2022 – 11.5.2022 Urnové hlasování
12.5.2022 – 18.5.2022 Vyhlášení výsledků
12.5.2022 Vyhlášení předběžných výsledků
14.5.2022 Uzávěrka podávání stížností
18.5.2022 Vyhlášení konečných výsledků

Konečnéné výsledky voleb

Kandidát UID Pozice Výsledek
Dávid Růžinský 33903 Zástupce bloku 8 Zvolen

Přihlášení kandidáti

Kandidáti jsou seřazeni podle času přihlášení.

Jméno UID Pozice Plakát
Dávid Růžinský 33903 Zástupce bloku 8 Plakát

Základní informace

Co je to představenstvo?

Představenstvo klubu Silicon Hill má nejvýše 15 členů:

10 zástupců bloků
Voleni všemi obyvateli daného bloku, členové klubu mohou využít elektronické verze hlasování.
Řeší kromě celoklubových záležitostí také problémy bloku. Jedná se o udržení chodu služeb (síť, zájmové místnosti) a také o zajištění důstojné prezentace názorů ubytovaných/zastupovaných studentů (nespokojenost s úklidem, potížisté, rozvoj bloku). Předpokládá se úzká spolupráce s hospodářkou bloku a s technicko-síťovým manažerem.
4 celokluboví zástupci
Voleni pouze členy klubu v elektronickém hlasování.
Nemají blokovou příslušnost, nejsou tedy zatíženi starostmi o konkrétní blok a mohou se plně věnovat dalšímu rozvoji studentských aktivit na kolejích.
Předseda
Volen představenstvem klubu.
Zastupuje klub navenek, každopádně neměl by být jedinou akční složkou.

Chceš kandidovat?

Přihlášení
Kandidovat do představenstva klubu může pouze člen SH, který není zároveň členem volební komise. Kandidovat lze současně pouze na jednu pozici.
Přihlašuje se elektronicky na e-mail volební komise volby@sh.cvut.cz z klubové e-mailové adresy. Tou se rozumí adresa v doméně siliconhill.cz nebo sh.cvut.cz.
Platná přihláška kandidáta musí obsahovat:
  • Číslo člena klubu (UID)
  • Jméno a příjmení
  • Pozici, na kterou kandiduje
  • Naskenovaný nebo vyfocený podepsaný souhlas s kandidaturou (např. DOCX, PDF)
Informační plakát
Každý kandidát má možnost zaslat informační plakát, který bude vystaven na těchto stránkách. Zveřejněn bude pouze plakát, nikoli video či audio.
Doporučovaný a preferovaný je formát PDF a doporučenými prvky plakátu jsou – formát A4, osobní údaje, fotografie, kontaktní e-mail, důvod kandidatury, volební program, osobní zásluhy v klubu Silicon Hill apod.
Informační plakát by neměl napadat či osočovat jiné osoby.
V případě, že informační plakát nebude vyhovovat popsaným požadavkům, volební komise ho nemusí přijmout a vrátí ho kandidátovi k opravení.

Důležité dokumenty

› Stanovy klubu Silicon Hill (účinné od 1. 1. 2017)
› Volební řád klubu Silicon Hill (účinný od 3. 11. 2020)
› Usnesení volební komise
› Závěrečné zprávy

Volební komise

Volební komise je stálým orgánem klubu Silicon Hill. Je vytvořena v souladu se Stanovami klubu Silicon Hill a Volebním řádem. Řídí a organizačně zabezpečuje volby, dohlíží na průběh voleb a zpracovává výsledky po skončení hlasování.

Členové komise

Tomáš Taraba (předseda), Vojtěch Bartek, Anna Hirnerová, Marika Slouková, Jan Trávníček

Kontakt

E-mail: volby@sh.cvut.cz